O společnosti

Společnost JOKAS s.r.o. byla založena a působí na trhu od roku 1999. Velikostí se řadíme k firmám do 30 kmenových zaměstnanců.

 

Působíme v oblasti stavební výroby a jsme schopni zajistit širokou škálu činností v tomto oboru:

 • Dodávky staveb na klíč
 • Zednické práce
 • Obkladačské práce
 • Zámečnické práce
 • Lešenářské práce
 • Tesařské práce
 • Demoliční práce
 • Pokrývačské práce
 • Klempířské práce
 • Pokládka zámkové dlažby
 • Protlaky pod komunikaci
 • Vnější omítky včetně nátěrů

Pro zajištění výše uvedených činností máme vlastní soubor mechanizace (automobily, plošina, JCB, kloubový nakladač aj.) a potřebného ručního nářadí.

 

Filosofie naší společnosti:

 • být významnou společností v regionu
 • být profesionálně vyspělou stavební firmou – realizovat stavby podle nejnovějších poznatků stavební technologie a nejnovějších způsobů řízení
 • být solidním podnikatelským subjektem – vytvořit naprostou jistotu a důvěru potencionálních zákazníků
 • být kapacitně schopnou realizovat i náročnější stavební zakázky i v extrémně krátkých termínech
 • být přesvědčivou i pro nejnáročnější investory
 • být společností s dynamickým rozvojem – nezbytná opatření přijímat v co nejkratším časovém období

 

Hodnocení spokojenosti zákazníků

V naší společnosti provádíme hodnocení spokojenosti zákazníků s dodávanými produkty. Toto hodnocení vychází ze sběru informací spokojenosti zákazníků jako četnost a závažnost reklamací, informace z přímé komunikace během obchodních jednání, informace o loajalitě zákazníků (vracející se zákazník je spokojený nebo nás doporučí) a především informace z Předávacích protokolů a Stavebních deníků.

Dále se provádí hodnocení potřeb trhu (zákazníků a potenciálních zákazníků průběžným marketingovým sledováním).

 

Úzká spolupráce s FiLup-elektro, spol. s r. o., která provádí

 • elektroinstalace silnoproud
 • elektroinstalace slaboproud – SK, EZS, EPS, CCTV, STA
 • hromosvody
 • veřejné osvětlení
 • kabelové rozvody NN a VN
 • měření a regulace
 • výroba rozvaděčů
 • revize
 • zemní práce

 

 

Název: FiLup-elektro, spol. s r. o.

Právní forma: společnost s ručením omezeným

 • Sídlo: Bydžovská Lhotka 14, 504 01  Nový Bydžov
 • IČO: 47 45 06 14
 • DIČ: CZ 47 45 06 14
 • Zápis v OR KS Hradec Králové – oddíl C, vložka 2391
 • Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Nový Bydžov
 • Č. účtu: 108 093 43 09 /0800
 • Statutární orgán: Josef Fišera
 • Telefon: 495 493 611
 • Mobil: 777 252 436
 • E-mail:  filup.elektro@seznam.cz – filup.elektro@seznam.cz